Grupputveckling

– handlar om
människors relationer


På arbetsplatser där det råder ett öppet
och ärligt klimat tar var och en ansvar
för sina egna och gruppens uppgifter.
När medarbetarna är delaktiga och
känner arbetsglädje finns goda förut-
sättningar för ett effektivt samarbete.


Vi får grupper att fungera
och prestera optimalt.

Avgörande för lönsamhet och framgång

Effektiva arbetsgrupper och robusta samarbetskulturer är direkt avgörande för lönsamhet och framgång. Efter många års arbete med utveckling av arbetsgrupper vet vi vad som krävs för att skapa framgångsrika team.

Vilka är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit? Hur gick det?
Olikheterna i en arbetsgrupp vänds till framgångsfaktorer när rollerna tydliggörs, vägen till målet blir tydlig och alla tar ansvar för sin egen och gruppens uppgift.