Stresshantering

– stress som hot och möjlighet


Stress är ett faktum och att förebygga den ger
oftast en företagsekonomisk vinst. Bästa resultatet
får den organisation som jobbar konsekvent med
stresshantering över tid.

Connect-us är certifierade stresskonsulter via
StressManagementCenter. Vi genomför
StressProfilen, ArbetsmiljöProfilen,
VerksamhetsProfilen och LedarskapsProfilen.


Vi har ett program för stresshantering.

Lär känna, kartlägg och ge verktyg

Stress utan vila är ett hot – stress med möjlighet till återhämtning är en möjlighet! Våra Program för Stresshantering följer fyra steg:

  1. Lär känna stressens olika ansikten, fysiskt, psykiskt, tankemässigt och socialt.
  2. Ändra attityden till stress, få upp den på agendan för att se tidiga signaler och förebygg.
  3. Kartlägg stressfaktorerna och ta bort de som går.
  4. Ge verktyg för att hantera den stress som blir kvar på individ-, grupp-, organisations- och ledarnivå.

Både forskning och våra egna erfarenheter visar att stresshantering är något man bör jobba med över tid. Därför har vi god beredskap att arbeta med stresshantering.