Referenser

Connect-us jobbar både inom privat- och offentlig sektor.
Här nedan kan du läsa omdömen från några av våra kunder:

Atlas Copco
Stiftelesen Activa
Scan
Aktiv Assistans Tillsammans
Bergslagsgårdar
Arbetsförmedlingen
Hallsbergs Kommun

Atlas Copco Rock Drills AB: ”Connect-us är en uppskattad partner för oss”

 • Connect-us är en uppskattad partner för oss. I flera uppdrag har de framgångsrikt bidragit till utveckling av både individer och arbetsgrupper här på Atlas Copco.
 • En av orsakerna till att det blivit ett bra resultat är Connect-us förmåga att se både till verksamhetens behov och individens förmågor.

Niclas Matstoms, General Manager CMT shared Service, Atlas Copco Rock Drills AB
Atlas Copco är en av de världsledande leverantörerna av lösningar för industriproduktivitet. I Örebro arbetar ca 1.500 personer.

Stiftelsen Activa: ”Connect-us har levererat med stor omsorg och hög kompetens”

 • Vi anlitar Connect-us när det har gäller personalutveckling och chefsstöd. Det handlar bl. a. om handledning, stress- och konflikthantering.
 • Jag rekommenderar gärna Connect-us. De har mött oss både proffsigt och på ett personligt sätt och jag tycker de har levererat med stor omsorg och hög kompetens.

Örjan Samuelsson,
verksamhetschef Activa
Stiftelsen Activa arbetar med att vägleda och stödja män och kvinnor som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden till arbete eller utbildning.

Scan: ”Coaching med Connect-us har varit nödvändig för mig i mitt ledarskap att komma vidare, att nå lite längre.”

 • Connect-us handledning har inspirerat mig och fått mig att reflektera över mitt ledarskap. Jag vågar påstå att coachning med Connect-us har varit nödvändig för mig i mitt ledarskap att komma vidare, att nå lite längre.

Roland Eklöf, filialchef Scan AB i Örebro
Scan AB ingår i HKScan-koncernen som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat.
I Örebro tillverkas den framgångsrika produkten Scan Hot Dogs.

Aktiv Assistans Tillsammans: ”Vi bygger välmående för framtiden”

 • Att jobba inom personlig assistans innebär att man ofta måste reflektera över arbetet och det som händer i vardagen. Därför har jag anlitat Connect-us. Genom deras handledare får jag som VD en god bild av hur min personal mår.
 • Det här gör att vi tidigt kan få hjälp att hantera situationer som annars skulle kunna leda till ohälsa.
 • Det känns tryggt för mig att ha Connect-us som partner. Jag tycker nog att vi bygger välmående för framtiden i vårt bolag genom vårt samarbete.

Robert Hedström, VD AAT i Sverige AB
Aktiv Assistans Tillsammans arbetar med personlig assistans i 3 städer I landet. Det har man gjort framgångsrikt sedan 2006.

Stiftelsen Bergslagsgårdar: ”Vår kontakt med Connect-us har genomgående varit mycket positiv och resultatinriktad”

 • Vi har under ett par års tid anlitat Connect-us för olika uppdrag inom kommunikation och konflikthantering. Både inom personlig handledning och grupputveckling.
 • Vår kontakt med Connectus har genomgående varit mycket positiv och resultatinriktad.
 • Jag tycker Connect-us insats har gynnat vår Stiftelses utveckling och i flera fall har deras konkreta arbete hindrat att problem i vår organisation fått slå rot.
 • För mig står Connect-us för kvalitet, kunskap, erfarenhet och ett stort engagemang.

Lars Huss, VD Stiftelsen Bergslagsgårdar
Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som sedan 1986 arbetar med Konsulentstödd familjehemsvård .

Arbetsförmedlingen i Örebro: ”Stort tack för en inspirerande föreläsning om stress”

 • ”Stort tack för en tänkvärd och inspirerande föreläsning om stress i samband med vår inspirationsfrukost 21 september 2011. Vi förstod vikten av att vara uppmärksam på tecken på hög stressnivå hos oss själva, men även vikten av att erbjuda stöd till kollegor som visar tecken på att ha det tungt. Budskapet ”Våga prata om det” gjorde intryck!
 • Avtryck gjorde också den fina avslutningen – med konkreta tips för att hitta sitt eget bästa sätt för att få ny kraft och energi genom återhämtning”.

Maria Holma – Arbetsförmedlingen i Örebro

Hallsbergs Kommun: ”Vi är mycket nöjda med Connectus insatser”

 • Hallsbergs kommun har anlitat medarbetare i Connect-us i 15 års tid. Vi är mycket nöjda med deras insatser. Vi har anlitat dem för tjänster inom ledarskapsutveckling, konflikthantering, grupputveckling och handledning av såväl arbetsgrupper som enskilda individer.

Inger Hellqvist, Personalchef – Hallsbergs Kommun