Vår story

Hej, vi heter Maria, Lena och Marie. Vi är rätt olika.
Med olikheterna kommer ofta svårigheterna att kommunicera, så är det också för oss. Ändå går det bra för oss som företag. Hur kan det komma sig?

Det är vi som är Connect-us. Läs våra CVn: Marie, Maria och Lena.

Jo, vi har lärt oss att kommunicera genom våra olikheter och hittat varandras starka sidor. Det skyddar oss från konflikter och negativ stress.
I arbetet är vi i ett ständigt skapande där vi hittar energi tillsammans.

Eftersom vi känner till varandras styrkor och svagheter, kunskaper och specialområden så blir det naturligt hur vi fördelar ansvaret. Vi har lärt oss att lyfta varandra och när vi känner det stödet så vågar vi också vara modiga i våra jobb.

Allt det här sammantaget gör att vi på Connect-us har byggt en robust samarbetskultur. Det gör oss säkra på vad vi kan uträtta för våra kunder.

Det här står Connect-us för:

  • Utveckling av ledare är en viktig del av en framgångsrik verksamhet.
  • Vi är modiga nog att säga att vårt arbete gör skillnad för våra kunder.
  • Vi värdesätter långsiktiga relationer med förtroendefulla kontakter. De flesta kunder som börjar samarbeta med oss fortsätter gärna år efter år.
  • Kompetens, lekfullhet, kreativitet och mod är våra ledstjärnor när vi jobbar. Det smittar gärna av sig på våra kunder.
  • Vi arbetar tillsammans ute hos kunderna, minst två. Vårt sätt att samarbeta står ofta modell för våra kunder.
  • Vi vågar leda