Marie Kreü CV

  • Leg sjuksköterska med specialitet psykiatri
  • Kognitiv beteendeterapeut
  • Fördjupning inom ACT (Acceptance Commitment Therapy)
  • Certifierad i Jungs psykologiska typer JTI samt flera ledarskapsutbildningar
  • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
  • Egna erfarenheter som chef
  • Utbildad KBT handledare

Maries arbete genomsyras av en stark tro på människans förmåga och vilja att fungera tillsammans. Hon brinner särskilt för utveckling av organisationer med fokus på ledarskapet och genomför sina uppdrag med stor energi och entusiasm.
Marie har arbetat med att utveckla individer och grupper sedan 1978 inom offentlig förvaltning och längst tid som ledare och chef .Startade egen konsultverksamhet med grupputveckling och konflikthantering av framförallt ledare. Hon har spetsat sin kompetens mot konflikthantering och i att bygga robusta samarbetskulturer.
Marie anlitas nu flitigt som konflikthandledare och ledarutvecklare för chefer i både offentlig förvaltning och i det privata näringslivet.

Tillbaka