Maria Wirén Öberg CV

  • Socionom
  • Kognitiv beteendeterapeut
  • Handledarutbildning med systemteoretisk grund
  • Fördjupningsutbildning i ACT(Acceptance and Commitment Therapy)
  • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
  • Certifierad i  att arbeta med Verksamhets-Stress-Arbetsmiljö- och LedarskapsProfilen enligt SMC, StressManagementCenter
  • Egna erfarenheter som chef
  • Utbildad KBT handledare

Maria har lång yrkeserfarenhet från offentlig och privat sektor från och med 1978 och som egen arbetsgivare och ledare i eget företag sedan 2003.
Har drivit ett stresshanteringscenter och forskat på stress i samarbete med Yrkes- och Miljömedicin på USÖ.
Maria har en stark tro på att vi hela tiden utvecklas som individer och tillsammans med andra. Det motiverar henne i arbetet med individ, grupp, organisation och ledarutveckling, som hon genomför med stort engagemang, värme och humor. Utveckling av färdigheter i kommunikation, konflikt -, kris- och stresshantering är grunden till friska, effektiva och fungerande verksamheter.
Maria är Connect-us ambassadör vad gäller stressfrågor och uppskattas  bl.a. för sina föreläsningar.

Tillbaka