Lena Källenback Wegelius CV

  • Auktoriserad Socionom och Leg Psykoterapeut i Kognitiv Beteendeinriktad terapi (KBT)
  • Certifieringsutbildning i Stress- och Arbetsmiljöprofilsbedömning samt Ledarskapsprofilen enligt SMC (StressManagementCenter)
  • Utbildad i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
  • Egna erfarenheter som chef
  • Utbildad KBT handledare

Med djupa kunskaper i människors beteende och en positiv inställning till förändringar, har Lena lätt att få människor att se nya perspektiv och alternativa lösningar.  Lena har lång erfarenhet av arbete med  grupp- och ledarutveckling i både privat- och offentlig sektor . Hon har också egen ledarerfarenhet inom statlig verksamhet innan hon startade sitt egna företag som hon drivit framgångsrikt sedan 2002.
Lena arbetar med beteende i fokus enligt KBT och Organizational Behavior Management. Att få möjlighet att med så framgångsrika metoder ge verktyg som leder till beteendeförändringar hos ledare och medarbetare, är något som driver Lena framåt i sitt arbete och hon gillar att se snabba resultat som sedan förankras över tid.

Tillbaka