Konflikthantering

– Behöver Du/Ni hjälp med konflikthantering/medling?


Intressemotsättningar finns överallt och konflikter
i sig är en del av utvecklingen i en organisation.
Man kan inte vara bra på allt
Ni får vara bra på det ni kan och vi på det vi är bäst på. När det gäller konflikthantering/medling är det bra att anlita någon som inte är en del av organisationen.
Vi hjälper Er!


Vi ger dig kunskap i konflikthantering.
Vi lär dig som ledare att föra
konstruktiva samtal.

Vi ger ledare verktyg för konflikthantering

Vi på Connect-us betraktar konflikter som ett naturligt och inte nödvändigtvis ett negativt inslag i mänsklig samvaro. Grunden till all samvaro är kommunikation. Med en bra modell för kommunikation och forum för tidig problemlösning kommer man långt i att förhindra destruktiva processer.
En grundförutsättning för att nå dit är att du som ledare har en beredskap och kunskap att hantera konflikter och föra konstruktiva samtal.
Vi lär dig som ledare att föra konstruktiva samtal. Ledarens roll är att bygga robusta samarbetskulturer.