Kommunikation
och konflikthantering

– bra kommunikation skapar
goda relationer


Vårt sätt att kommunicera med varandra
och forum för tidig problemlösning är av
stor betydelse för organisationens framgång.
Konflikter uppstår och är en del av vardagen,
rätt hanterade blir de möjligheter på
arbetsplatsen.


Vi lär ut metoder för tydlig
kommunikation och konflikthantering.

Kommunikation – grunden i våra produkter!

Allt som handlar om samarbete och ledarskap börjar med kommunikation. Därför börjar också vi på Connect-us i den änden.
Vad är då en fungerande kommunikation? Jo, ett klimat där alla vågar säga vad man tycker. Då blir möten givande, kreativiteten en ledstjärna och goda idéer får fäste. Konflikter hanteras tidigt och de samtal som uppfattas som svåra blir istället utvecklande.
Vi hjälper organisationer att förstå kommunikationens kärna och ger verktygen både för chefer och medarbetare att utvecklas i möten med varandra.