Aktuellt


Våren 2016


Vi vidarutvecklar oss på handledarutbildning i Stockholm under 2 terminer.


Vi har många uppdrag igång;Handlednings/coachgrupper, arbetsplatsutveckling och chefshandledning.


Konflikthantering på flera arbetsplatser


Vi föreläser också om bemötande, stress och ledarskap.