Aktuellt

Hösten 2018

Vi uppdaterar oss fortlöpande i konflikthantering och medling samt byggandet av robusta samarbetskulturer.
Senast var vi i Göteborg och utbildade oss i medling och dialog i kontroversiella samhällsfrågor med Thomas Jordan

Marie och Maria