Vågar du leda? Och få människor att växa!

Vi utvecklar organisationer, ledare och medarbetare.Vi bygger robusta samarbetskulturer.
Vi skapar forum och metoder för dialog och färdigheter i kommunikation, tidig problemlösning och konflikthantering.

Connect-us drivs av erfarna och engagerade konsulter inom ledarskap- och organisationsutveckling. Vi coachar med verktyg från Kognitiv beteendeinriktning (KBT). Vår roll är att få ledare att växa och bygga robusta samarbetskulturer i företag och organisationer. Vi arbetar efter vetenskapligt beprövade teorier inom ledarskap och organisationsutveckling.